Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201500327 „НАБАКО БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1619 София София, бул. „Цар Борис ІІІ ” № 267, вх. 1, ет. 1, ап. 6
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Партньорството-ключ за ефективната интеграция на ромите” BG051PO001-7.0.01-0040-C0001
Сигурност, качество и конкурентоспособност на информационните услуги BG161PO003-2.1.12-0144-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз