Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATFN283663b Дипл. Инж. Стефан Ландау ООД
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр. Виена А-1080, ул. "Йозефщедтерщрасе" № 105
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Разширяване на обема на производство и затваряне на производствения цикъл в "Глоуб индъстрис" ЕООД" BG161PO003-2.1.06-0397-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз