Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131305517 "Корект Консулт 2004" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1233 София ж.к. Банишора, ул. Опълченска 92, бл.44, вх. Г, ет. 3, ап.31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на интегрирана система за управление на качеството и за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 9001:2008 и ISO 22000:2005 в Пиримпекс АД BG161PO003-2.1.12-0037-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на „ДМ Травел” ООД, чрез внедряване на софтуерни системи за управление BG161PO003-2.1.12-0105-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Астроида"ООД BG051PO001-2.3.02-0004-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "ЕЛУКС" ООД BG051PO001-2.3.02-0023-C0001
Подобряване условията на труд на работни места BG051PO001-2.3.02-0109-C0001
Подобряване условията на труд на работните места в "КНН" ООД BG051PO001-2.3.02-0010-C0001
Подобряване условията на труд във "ВРЗ - Карлово" АД BG051PO001-2.3.02-0069-C0001
"Подобряване на условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в МЦ "Света Ана" ООД BG051PO001-2.3.02-0034-C0001
"Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в МБАЛ "Вива Медика" ООД BG051PO001-2.3.02-0037-C0001
Подобряване условията на труд на работни места в "Оптеко и партньори" ООД BG051PO001-2.3.02-0339-C0001
"Унифицирана платформа за администрация, автоматизация и управление на международно признати стандарти" BG161PO003-1.1.06-0036-C0001
Подобряване условията на труд и по-голяма безопасност на служителите в МБАЛ "Христо Ботев" АД -гр.Враца BG051PO001-2.3.03-0272-C0001
"Безопасен труд - здраве и устойчиво развитие" BG051PO001-2.3.03-0087-C0001
"Подобряване условията на труд в Първа САГБАЛ "Света София" ЕАД" BG051PO001-2.3.03-0738-C0001
ЕТ "ИВИЛ-ИВАН КРЪСТЕВ" с европейски условия а труд BG051PO001-2.3.03-0217-C0001
"Подобряване условията на труд на работни места в "МАКМЕТАЛ ХОЛДИНГ" АД" BG051PO001-2.3.03-0836-C0001
"Подобряване условията на труд на работни места в "Лотос ЛМ" ЕООД" BG051PO001-2.3.03-0718-C0001
"Подобряване условията на труд на работните места в "АХИРА" АД" BG051PO001-2.3.03-0332-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз