Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130981058 Ахтагон "ЕООД"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София район р-н Оборище ул. ВЕСЛЕЦ No 6, ет. 3, ап. 10
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Мога да съм полезен - Модел за социално включване на младежи с интелектуални увреждания BG051PO001-7.0.01-0091-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз