Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 202340911 Стратегика Вижън ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. Слатинска 101, ет. 8, ап. 21
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване конкурентоспособността на "Аудио видео консулт" ООД чрез въвеждане на иновативно технологично оборудване и специализиран софтуер" BG161PO003-2.1.11-0043-C0001
ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЛЕСИЧОВО, С ЦЕЛ ПОСТИГАНЕ НА ПО-ГОЛЯМА ЕФЕКТИВНОСТ В ДЕЙНОСТТА Й” BG051PO002-1.1.07-0025-C0001
"Повишаване конкурентоспособността на "Техкерамик-М" ООД чрез внедряване в предприятието на иновативен процес за механична обработка на керамични лагери" BG161PO003-1.1.07-0014-C0001
Подкрепа за устойчив растеж на „НАЙС 2002” ЕООД чрез внедряване в предприятието на иновативен продукт за развитие на терапевтичната стоматология BG161PO003-1.1.07-0302-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СИГНУМ” ЕООД чрез внедряване на иновативен процес за многослойно покритие за стоматологични инструменти BG161PO003-1.1.07-0296-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз