Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200233565 "КЕНИ КОНСУЛТИНГ" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ж.к. "Васил Левски" бл.№8, вх.Г, ет.5, ап.86
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модерно управление в процеса на подготовка на тръбопроводи по безизкопни технологии" BG161PO003-2.1.12-1253-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз