Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200144846 "ОМЕГА СИСТЕМС" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1592 София ж.к. ДРУЖБА, бл. 36, вх. Д, ет. 3, ап. 80
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз