Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 104025518 ЕТ "ЧЕФО - СТЕФАН НИКОЛОВ"
Седалище Област: Велико Търново Oбщина: Горна Оряховица 5100 Горна Оряховица гр. Горна Оряховица 5100 ул. СВ.КНЯЗ БОРИС I No 13, вх. А, ет. 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване на пазарните позиции на „ЕВО” ООД и подобряване на качеството на предлаганите услуги BG161PO003-2.1.06-0492-C0001
Извеждане на "ЕВО"ООД като телекомуникационен лидер на регионалния пазар в северно-централен район. BG161PO003-2.1.11-0103-C0001
Социални иновации в "Захарни заводи"АД-успешна инвестиция в човешките ресурси BG051PO001-2.1.15-0016-C0001
Повишаване конкорентоспособността на"Виктория-05" ООД чрез технологична модернизация BG161PO003-2.1.13-0014-C0001
Повишаване конкурентоспособността на ''СКЛАДОВА ТЕХНИКА" АД чрез инвестиции в зелена индустрия BG161PO003-2.3.01-0001-C0001
"Новите работни места - гаранция за подобрена производителност на "РМЗ Горна Оряховица" ЕООД" BG051PO001-1.1.13-0487-C0001
Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Горна Оряховица BG161PO001-5.3.03-0006-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз