Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176412954 Консорциум "ИСТАСТРОЙ" ДЗЗД
Седалище Област: София област Oбщина: Своге 2260 Своге гр. Своге,бул. "Искър" № 19Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Корекция и почистване на речното корито на р. Топлница в регулацията на град Копривщица" BG161PO001-4.1.04-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз