Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 111582193 "Хаус Консулт" ЕООД
Седалище Област: Монтана Oбщина: Монтана 3400 Монтана ул. "Тунджа" №11, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях BG161PO001-4.1.03-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз