Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200266070 Еуростеп ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Благоевград 2700 Благоевград ж.к. Запад, бл.3, ет.6, ап.17
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Обучение и заетост за хора с увреждания в специализирано предприятие БГАСИСТ ООД BG051PO001-5.1.03-0009-C0001
Оцеляването не е късмет – иновативна програма за фирми, хора с увреждания и граждани BG051PO001-7.0.07-0112-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз