Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176334345 "Попов и Колев" Адвокатско дружество
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив гр. Пловдив, ул."Райко Даскалов" №68
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Карлово BG161PO001-1.1.11-0013-C0001
Създаване на туристически комплекс "Старинно Карлово" BG161PO001-3.1.03-0026-C0001
Зелена и достъпна среда в град Карлово BG161PO001-1.4.09-0032-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз