Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176249507 ДЗЗД "КОНСОРЦИУМ ТАУНПЛАУН"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Теодосий Търновски" № 54, ап. 2




Организацията не участва в проекти, като бенефициент.




Организацията не участва в проекти, като партньор.




Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Устойчиво и интегрирано развитие на гр. Велинград BG161PO001-1.4.07-0020-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз