Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130081393 БТВ Медиа Груп ЕАД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, Административна сграда НДК, пл. България № 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Осигуряване на публичност и прозрачност на дейностите по Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0004-C0001
"Популяризиране на Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. сред широката общественост чрез сътрудничество с електронни медии (телевизии и радиостанции)" BG161PO004-5.0.01-0051-C0001
"Осигуряване на прозрачност на процеса по изпълнението на Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 и популяризирането й чрез електронните и печатни медии" BG161PO001-5.3.01-0044-C0001
Провеждане на цялостна медийна информационна, рекламна и интернет кампания. Отпечатване и разпространение на информационни и рекламни материали BG051PO002-4.1.01-0010-C0001
"Организиране на информационни и/или публични събития и производство на рекламно-информационни материали за оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." и провеждане на национална кампания "Зелена България" BG161PO005-4.0.01-0077-C0001
Момчилова крепост-митовете оживяват BG161PO001-3.1.03-0018-C0001
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001
Инициативи свързани с популяризиране на ОПОС BG161PO005-4.0.01-0088-C0001
Информираност, координация и партньорство за провеждане на младежката политика в България BG051PO002-1.3.06-0021-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз