Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176274841 ДЗЗД МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩА
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1000, ул. Братя Миладинови № 28
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подпомагане реализирането на проекта за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради" BG161PO001-5.3.01-0068-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз