Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121843204 СТРОЙ КОНТРОЛ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1510 район р-н Слатина ул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД, бл. 248, ет. 8, ап. 31
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово BG161PO001-4.1.03-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз