Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175238625 СОФИЯСТРОЙИНВЕСТ
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София район р-н Надежда ж.к. Надежда, бл. 105, вх. В, ет. 2, ап. 51
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ "Слънчице" с.Калугерово и ОУ "Кочо Честимински" с.Динката, община Лесичово BG161PO001-4.1.03-0085-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз