Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201205309 "СК Билдинг" АД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. "Бяло Море" 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Внедряване в производство на иновативен продукт BG161PO003-1.1.04-0007-C0001
Подобряване условията на труд в "Палиррия България" ЕАД BG051PO001-2.3.02-0375-C0001
Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр.Казанлък BG161PO001-1.1.11-0060-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз