Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име GR094439356 ERGOTOOLS INDUSTRIAL EQUIPMENT S.A.
Седалище Държава: Гърция (Greece) гр. Атина, ул. Клиторос № 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Пазвитие на нови конкурентни предимства на "ВОП" ООД Ботевград BG161PO003-2.1.11-0123-C0001
Инвестиции в модерно технологично оборудване BG161PO003-2.1.13-0498-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз