Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176162269 ДЗЗД "ГРАФИТИ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Ж.к. Гоце Делчев, бл. 258, вх.Г, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ПРЕВЕНЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА BG051PO001-2.3.01-0001-C0001
Антична вила Армира BG161PO001-3.1.03-0046-C0001
Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ, УПИ 1 -кв.379, кв.58, гр.Ивайловград BG161PO001-4.1.03-0018-C0001
Компетентна администрация Луковит – гаранция за успех BG051PO002-2.2.08-0091-C0001
У дома – най-доброто за децата BG051PO001-5.2.12-0010-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз