Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 030270980 Престиж Бизнес АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1715 София гр. София, район Младост, п.код 1715, бул. "Самоковско шосе", ТЦ "Боила", офис 26, п.к. 1138 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Подкрепа за достоен труд" BG051PO001-2.1.04-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз