Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176363546 "ПОЛИМИТ-АГРИКО" ГДЗЗД
Седалище Област: Пазарджик Oбщина: Панагюрище 4500 Панагюрище гр.Панагюрище 4500, ул."Георги Бенковски" №7,ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Панагюрище-столица на свобододата BG161PO001-3.1.03-0024-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз