Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175117828 БУК БУТИК
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1505 район р-н Слатина ж.к. РЕДУТА, ул. ПОПОВА ШАПКА No 26, вх. А, ет. 4, ап. 12
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Развитие на туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита” BG161PO001-3.1.02-0086-C0001
Развитие на устойчив туризъм в община враца. Леденика-туризъм без сезони BG161PO001-3.1.03-0051-C0001
Социално отговорен онлайн бизнес: равнопоставеност в професионалното развитие BG161PO003-2.1.10-0028-C0001
Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на общински политики в община Долна Митрополия BG051PO002-1.3.07-0009-C0001
Подобряване на ефективността и компетентността на общинска администрация Трън, за по-качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса BG051PO002-2.2.15-0150-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз