Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200826569 "Савена БГ"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София-1680, , ж.к. Борово, бл. 12, ап. 23
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Реконструкция, обновяване и оборудване на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД BG161PO001-4.1.05-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз