Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176381109 "БИЛДКОНСУЛТ - МОДУЛ Н" ДЗЗД
Седалище Област: Русе Oбщина: Русе 7000 Русе ул.ЕПИСКОП БОСИЛКОВ 16
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Абритус-мистика и реалност BG161PO001-3.1.03-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз