Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176255168 Обединение "Устойчиво развитие за Бургас"
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, р-н Изгрев, ж.к. Дианабад, ул. "Николай Хайтов" №34
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Интегриран план за градско възстановяване и развитие - гр. Бургас BG161PO001-1.4.07-0025-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз