Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 126678176 ТПК” Тих труд 2005 „
Седалище Област: Хасково Oбщина: Димитровград 6400 Димитровград гр. Димитровград бул.”Г.С.Раковски „ х-ски к-с „Славяни”
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Общинско предприятие "Социлано предприятие - обществена пералня"Димитровград" BG051PO001-5.1.02-0011-C0001
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В ДОМАШНА СРЕДА ДИМИТРОВГРАД” BG051PO001-5.1.04-0117-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз