Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 831363720 ВЮРТ-БЪЛГАРИЯ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, 1700, ул. Асен Разцветников № 18
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване условията на труд и повишаване производителността в ИМОТИ ЕООД чрез техническо обезопасяване на технологичния процес и осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието BG051PO001-2.3.02-0389-C0001
По-добра производителност на труда, при по-добри условия на работа в Адел - М ЕООД BG051PO001-2.3.02-0305-C0001
Подобряване условията на труд в АСПО ЕООД BG051PO001-2.3.02-0110-C0001
Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и повишаване производителността в "ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД, чрез осигуряване на ЛПС и специално работно облекло на заетите в предприятието и техническото обезопасяване на технологичните процеси. BG051PO001-2.3.02-0348-C0001
Осигуряване на безопасен труд и подобряване на условията на труд във "Враца Старт" АД BG051PO001-2.3.03-0260-C0001
Подобряване на условията на труд в "Косаня" ЕООД BG051PO001-2.3.03-0304-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз