Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име ATATU40185704 Хайделбергер Друкмашинен Остеуропа Фертрийбс ГМБХ
Седалище Държава: Австрия (Austria) гр. "Виена", ул. "Хебелплац" №7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
НЕО АРТ внедрява иновативна система за анализ и оптимизация на производствения процес BG161PO003-1.1.04-0012-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз