Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 131524411 "Архиконсулт - Инженеринг" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, район Лозенец, ж.к. Витоша, ул. "Димитър Шишманов" №1, офис 1
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Присъединяване към централната топлопреносна мрежа на гр.Ихтимоан, изграждане на ВОИ, вентилация, климатизация и саниране на ОУ "Св.св.Кирил и Методии" гр.Ихтиман BG161PO001-4.1.03-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз