Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 102880333 "ТСМ - 3" ООД
Седалище Област: Бургас Oбщина: Бургас 8000 Бургас ул."Александровска" №94, ет.3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз