Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201701668 "ЛЗ Консулт" ООД
Седалище Област: Добрич Oбщина: Балчик 9600 Балчик ул. Г. С. Раковски" №27А
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Разширяване дейността на „Еко проект” ООД с помощта на ново оборудване BG161PO003-2.1.13-0238-C0001
Технологична модернизация на „Екоинженеринг 96” ООД чрез закупуване на ново оборудване BG161PO003-2.1.13-0305-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз