Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128623730 "СИМ ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Елхово 8700 Елхово ул. "Морава" № 10, вх.В, ет.3, ап.7
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Безопасен труд-устойчиво развитие BG051PO001-2.3.02-0406-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз