Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176427290 "КОНСОРЦИУМ АПРА АРГЕНТ НОВЕ" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, област София, община Столична, район Оборище, ул. "Г. С. Раковски" №111, ет."Мецанин"
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Нове-сърцето на легиона. Социализация и експониране на римски военен лагери късноантичен град Нове - I етап BG161PO001-3.1.03-0008-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз