Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201757784 "Кидабайт" ЕООД
Седалище Област: Стара Загора Oбщина: Казанлък 6100 Казанлък ул. „Майор Ф. Горталов“ 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Изграждане и модернизиране на Бизнес инкубатор - ГБС- ТОНЗОС в гр. Казанлък” BG161PO003-2.2.01-0039-C0001
Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ - Казанлък BG161PO005-1.0.06-0063-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз