Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176249717 Обединение "Обзарователна инфраструктура" ДЗЗД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София седалище : гр.София, област София -столица, община Столична ж.к.ДРУЖБА ул.ИЛИЯ БЕШКОВ 8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване енергийната ефективност в общинска образователна инфраструктура в НУ "Цани Гинчев", НУ "Никола Козлев", и детска ясла "Мир", гр. Лясковец BG161PO001-1.1.09-0019-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз