Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176330418 ВИЗИЯ 2020
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София седалище: БЪЛГАРИЯ гр. София, област: София-столица, пощ. код:1336, ж.к. ЛЮЛИН бл. 387 ет.8 ап.48 местоизвършване на дейността: БЪЛГАРИЯ гр. София, област: София-столица, пощ. код:1000, ул. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ к
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Карлово" BG161PO001-1.4.07-0003-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз