Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 176427852 Обединение за развитие на местното самоуправление в Софийска област
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София Христо Смирненски № 78, ет. 4
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
„Партньори за по-добра местна и регионална политика“ BG051PO002-1.3.04-0038-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз