Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 201230426 "Борика-Банксервиз" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София бул. "Цариградско шосе"117
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Студентски практики BG051PO001-3.3.07-0002-C0001
Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт BG161PO002-1.10.01-0001-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз