Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121442617 "Стоун Компютърс" АД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. „Апостол Карамитев” № 2
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
„Осигуряване на защита на информацията чрез сертифициране по стандарт ISO 27001 в Стоун Компютърс АД” 04.08.2009 198 612 97 320 103 632 97 320 8,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Повишаване на конкурентните предимства на "Интер Консулт Груп" ООД чрез гарантиране на сигурността на информацията в организацията" BG161PO003-2.1.03-0269-C0001
Укрепване и устойчиво развитие на научно-изследователския потенциал на СУ в областта на електронното обучение BG051PO001-3.3.04-0052-C0001
„Внедряване на система за управление на информационната сигурност и ИТ услугите в “Хай Компютърс” ЕООД – гаранция за растеж” BG161PO003-2.1.08-0617-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на "Групова практика за първична медицинска помощ-Сливен"ООД чрез инвестиции в управление на качеството и информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0028-C0001
Управление на качеството и информационната сигурност в Консултантска кантора „Филипов и партньори” BG161PO003-2.1.08-0595-C0001
Управление на информационната сигурност по ISO 27001:2005 в МБАЛ "Дева Мария" BG161PO003-2.1.08-0042-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Медико ЕООД чрез внедряване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0051-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Агроменидж АД чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0371-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност BG161PO003-2.1.08-0494-C0001
Разширяване на инфраструктурна та мрежа и повишаване на конкурентоспособността на "НЕТ-1" ЕООД BG161PO003-2.1.11-0121-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „СБАЛОЗ” ЕООД чрез въвеждане и сертифициране на СУК съгласно международен стандарт БДС EN ISO 9001 и въвеждане на CRM система BG161PO003-2.1.12-0686-C0001
„Повишаване ефективността и качеството на обслужване на настоящите и бъдещи клиенти на Балтов Консулт ЕООД чрез внедряване на aвтоматична информационна система” BG161PO003-2.1.12-0770-C0001
Внедряване на международно сертифицирана методика и инфраструктура за предлагане на информационни услуги, доставяни по електронен път. BG161PO003-2.1.12-0226-C0001
Модернизация на системите за създаване на собствени информационни продукти в подкрепа конкурентоспособността, иновациите и устойчивото развитие на АИИ Дейта Процесинг BG161PO003-2.1.13-0054-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Американски университет в България BG051PO001-4.3.04-0059-C0001
Е-ПОДЕМ - европейски проекти, общински дейности и електронен мениджмънт BG161PO002-1.10.01-0001-C0001
Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС BG051PO001-3.1.08-0031-C0001
Внедряване на решения и програмни приложения за осъществяване на алтернативни мобилни услуги, посредством интелигентни мобилни устройства през публични и частни Wi-Fi, EDGE, 3G или LTE мобилни мрежи, с цел предоставяне на виртуални телекомуникационни услуги /Виртуален телеком/. BG161PO003-1.1.03-0039-C0001
Е-ПОДЕМ+ BG161PO002-1.10.01-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз