Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200593410 «НОУ ПРОБЛЕМС ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТ” ЕООД
Седалище Област: Благоевград Oбщина: Банско 2770 Банско Извършване на услуги за специализиран писмен превод от български на полски език
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз