Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 175453713 «СИГМА КОМПОЗИТА» ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София 1404, ул. „Твърдишки проход” 23, ет. 3, ап. ОФИС 10-11
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Банско – Закопане – обмен на добри практики и сътрудничество за развитие и маркетинг на зимния туризъм BG161PO001-4.2.01-0057-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз