Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 115042198 СТУДИО-1-ЮЛИ ИГНАТОВ ЕТ
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Стамболийски 4210 Стамболийски гр. Стамболийски-4210, ул. РАЙНА КНЯГИНЯ 39
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Прилагане на мерки за предотвратяване на наводнения за обекти в община Стамболийски BG161PO001-1.4.06-0004-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз