Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128621665 " МЕРИАН " ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Стралджа 8680 Стралджа ул. " Хемус " № 49 бл.3 вх.Б
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" BG051PO001-5.1.02-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз