Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 128620257 " ДИДИ" ЕООД
Седалище Област: Ямбол Oбщина: Ямбол 8600 Ямбол ул. " П.К.Яворов " бл.8 вх. Б ет.3 ап.5
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
"Социално предприятие за обществено хранене Домашен социален патронаж с. Победа - алтернатива за социално включване в малките населени места от селски тип" BG051PO001-5.1.02-0018-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз