Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200133981 Юръпиън мениджмънт ЕООД
Седалище Област: Пловдив Oбщина: Пловдив 4000 Пловдив ул. "Патриарх Евтимий" №3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане на ново технологично оборудване в производствения процес BG161PO003-2.1.06-0470-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз