Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130543558 "МАРСИ.Б" ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр.София, р-н Подуяне, ж.к. Сухата река, бл.225, вх.Б, ап.24
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на гр. Куклен BG161PO001-1.4.06-0042-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз