Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 103148230 “Завод за Строителни Конструкции Девня” АД
Седалище Област: Варна Oбщина: Девня 9160 Девня гр.Девня, п.к.9160, Промишлена зона
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Въвеждане и сертификация на СУК според международния стандарт ЕN ISO 9001:2000, включваща системни процедури за производствен контрол и създаване на строителна лаборатория с модерни средства за изпитване 02.09.2008 179 732 89 866 91 090 89 866 12,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Корекция на дере и охранителен канал за защита на наводнения в урбанизираната територия на село Сливенци – Іви етап BG161PO001-1.4.06-0009-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз