Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130884821 "БГ Сервиз" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ул. "ГЕН. Й. В. ГУРКО" 34, вх. Б, ет. 2, ап. 4
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
"Въвеждане на система за управление на качеството ISO 9001:2000 във фирма БГ Сервиз" 31.10.2008 28 414 13 923 15 147 13 923 11,00 Приключен
Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията 20.10.2011 448 590 311 770 142 734 311 770 18,00 ПриключенОрганизацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Въвеждане и сертификация на СУК според международния стандарт ЕN ISO 9001:2000, включваща системни процедури за производствен контрол и създаване на строителна лаборатория с модерни средства за изпитване BG161PO003-2.1.02-0144-C0001
Повишаване на конкурентноспособността и качеството на продукта на „МЕТРОМЕДИА” ООД чрез внедряване на система за управление на качеството и подобряване на технологията по управление на процесите BG161PO003-2.1.03-0158-C0001
Информационна сигурност по стандарт ISO 27001 – доверие и успех BG161PO003-2.1.08-0321-C0001
"Внедряване в производството на дерматологично средство за локална терапия и профилактика на акне" BG161PO003-1.1.04-0039-C0001
Увеличаване на конкурентоспособността на „НЕТ РЕАКТ” ООД чрез качествено подобрение на организационното управление. BG161PO003-2.1.12-0035-C0001
Повишаване конкурентоспособността на БТГ ЕООД чрез внедряване на система за управление на процесите и система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001:2008. BG161PO003-2.1.12-1018-C0001
"Внедряване на средство за терапия и профилактика на човешки херпес вирусни инфекции" BG161PO003-1.1.07-0049-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз