Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 200340268 АБ-САРХ ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София гр. София, ул. "Попово" № 10, ет. 2
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Античен културно-комуникационен комплекс "Сердика" BG161PO001-3.1.01-0013-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз